Trade days : 17 – 19 October 2018 (10.00–18.00 hrs.)
Public days : 20 – 21 October 2018 (10.00–21.00 hrs.)
Venue : Hall 98 – 105, 47,000 sqm.,
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC),
Bangna, Bangkok, Thailand

NEWS UPDATE

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้า Life Style ไทยสู่สากล

สำรองที่นั่งด่วน!! (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กำหนดจัดโครงการเสริม

พบกับผ้าผืน เส้นใยธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ที่ผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

เมื่อเส้นใยธรรมชาติที่ย้อมและทอด้วยด้วยมือทุกขั้นตอน มาผสมผสานกับดีไซน์สมัยใหม่ (more…)

Post Show